Tjenester

Grunnarbeid

Tveter & Lund AS har mange års erfaring med arbeider i fjell og grunn. Våre medarbeidere er fagmessig dyktige og vil til enhver tid påse at arbeidene er utført og kontrollert for de beste resultater.

Grunnarbeid

Våre rørleggere samt de fleste av prosjektlederene innehar ADK-1 sertifikat for etablering av vann og avløpsanlegg. Under utførelse benyttes systemer og skjemaer for kvalitetssikring som ivaretar kvaliteten på våre leveranser.

Kunstgressbaner

Fra 2003 til 2017, så har vi bygget 26 kunstgressbaner – og med tiden har erfaringen og kunnskapen blitt stor. I grunnarbeidene ligger det så mangt – alt ifra ren avretting, til etablering av undervarme, idrettsanlegg, kabelgrøfter og fundamentering til flomlysanlegg.

SALG AV MATJORD

Tveter & Lund AS selger matjord av beste kvalitet. Matjorda har et blandingsforhold med 2/3 jord og 1/3 sand. Dette får jorda luftig, drenerende og meget anvennelig.

SALG AV KYSTSIKRINGSSTEIN

Tveter & Lund AS har lang erfaring innen utvinning og bearbeidelse av sikringsstein. Mesteparten av produksjonen går til sikring av moloer, kyststriper og vindmøller i sjøen med mer.

RIVING OG ASBESTSANERING

Tveter & Lund AS har solid og godt utstyr for riving og sanering av bygg. Tveter AS er godkjent for innvendig og utvendig asbestsanering. Alt av materiale blir sortert, behandlet og fraktet iht miljø og sikkerhetskrav. Vi i Tveter har lang erfaring med riving, noe som er viktig for sikkerheten og fremdriften i prosjektet

BRØYTING

Når vinteren kommer og snøen legger seg som et teppe over byen, er det greit å ha en samarbeidspartner som kan klarere vei og plass til enhver tid.

SPRENGNING

Tveter & Lund AS er godkjent for sprengningsarbeider og innehar utstyr for boring. Ved større anlegg benyttes vår samarbeidspartner Sandefjord Sprengningsservice.

Kontakt oss for mer informasjon